ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงท่อเมน ประปา หมู่ที่ ๑-๕ บริเวณถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านลี่

จ้างเหมาปรับปรุงผนังกั้นน้ำ คสล.และรางระบายน้ำใต้สะพานสายเอเซีย ม.1 ต.บ้านลี่

อบต.บ้านลี่ ได้ดำเนิ…

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน