เรื่องล่าสุด

เชิญร่วมงาน”ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก”ระหว่างวันที่ 20-29 มกราคม 2566 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อบต.บ้านลี่ ร่วมกับ โรงเรียนวัดประมุงและโรงเรียนวัดอิลกัลยา จัดทำโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ จัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน โครงการป้องกันและละอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566 ณ บริเวณริมถนนสายเอเซีย กม.35-36 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลี่ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประมุง เพื่อพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาติและหนังสือรับรอง/ประชาสัมพันธ์กฏระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๖

เชิญร่วมงาน”ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก”ระหว่างวันที่ 20-29 มกราคม 2566 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อบต.บ้านลี่ ร่วมกับ โรงเรียนวัดประมุงและโรงเรียนวัดอิลกัลยา จัดทำโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ จัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน โครงการป้องกันและละอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566 ณ บริเวณริมถนนสายเอเซีย กม.35-36 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลี่ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประมุง เพื่อพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาติและหนังสือรับรอง/ประชาสัมพันธ์กฏระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๖

วันที่ 9 ธ.ค.65 นำโดย นายสมบัติ รู้แผน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ และคณะกรรมการตรวจรับรถขยะ เข้าตรวจสอบกระบวนการผลิตรถขยะ ณ บริษัท เอส.เมคาโน จำกัด จังหวัดนครปฐม การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ นำโดย นางสาวสุรีย์ แก้วทอง หัวหน้าสำนักปลัดพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พนักงาน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอบางปะหัน

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน