ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

http://www.banlee.go…

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องCCTV หมู่ที่ ๑-๕ ตำบลบ้านลี่ อำเภอบางปะหัน (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน