จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 304
0 0

ตำบลน่าอยู่ คู่ประชาร่วมใจ ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

พันธกิจการพัฒนา
1.จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี และมีสาธารณูปโภค-สาธารณูปการที่ดี
2.จัดให้มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3.จัดให้มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.จัดให้มีการส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.จัดให้มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน