จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 808
1 0

นายสมบัติ รู้แผน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่
โทร. 081-700-2389

นางอาภากร สุขเนียม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่
โทร. 091-886-9124

นายศิริ แสงเวช
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่
โทร. 089-084-0455

นางเฟื่องฟ้า สุทธิจินดา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่
โทร.081-556-5772


นางคำพันธ์ หอยสังข์
ผู้อำนวยการคลัง
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่
โทร.099-489-5225

นางคำพันธ์ หอยสังข์
ผู้อำนวยการกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่
โทร.099-489-5225

นายฐิติพงษ์ ไมตรี
นายช่างโยธา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่
โทร.083-0936060

นางสาววันวิสาข์ มีสะอาด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่
โทร.035-377099

Happy
Happy
67 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
33 %
Surprise
Surprise
0 %

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน