จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 410
0 0
ว่าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่

นางสาวสุรีย์ แก้วทอง
หัวหน้าสำนักปลัด

ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล

นายบัณฑิต ไซรลบ
นักพัฒนาชุมชน
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ pd1.png
นางสาวพัชริดา วสุรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวกาญจนา นิภานันท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิชาการศึกษา
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ r1.png
นางสาวรุ่งอรุณ ประทุมเวชย์
ครู คศ.2
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ so1.png
นางสมคิด ฉาบทับทิม
ครู คศ.2
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ pk1.png
นางภคมน ภาติยะสกุล
ผู้ดูแลเด็ก
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ ss1.png
นางสาวศศิวิมล ภัยสยม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสุจินดา จิตต์จำนงค์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นานยวัลลพ สุขสมชิต
พนักงานขับรถยนต์
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ w1.png
นายวัฒนา เพียงยิ่ง
ยาม
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ b1.png
นางบุษกร โรหิตจันทร์
นักการภารโรง

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
100 %

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน