รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 1_1.png
นายอภินันท์ กระจ่างเย่า
ประธานสภา อบต.บ้านลี่
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 3_1.png
นางณัฐณิชา ข้าวหอมหาง
รองประธานสภา อบต.บ้านลี่
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 1_2.png
นายถิรวัฒน์ แสงทอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลี่
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 2_1.png
นายวันชาติ หมดภัย
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านลี่
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 3_2.png
นายสมบัติ สมตัว
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านลี่
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 4_1.png
นายสมนึก สารวัตร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านลี่
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 4_2.png
นายสุชาติ บุญปกครอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านลี่
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 5_2.png
นายอุทัย หงษ์ทอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านลี่
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 5_1.png
นายบุญทิ้ง พุทธรักษา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านลี่