จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 271
1 0
นายสมบัติ รู้แผน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่
โทร. 081-700-2389
นางอาภากร สุขเนียม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่
โทร. 091-886-9124

นายศิริ แสงเวช
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่
โทร. 089-084-0455

นายบุญเลี้ยง สวนลำใย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่
โทร.062-5610301

นางสาวกิติ์ติมา ตียากุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่
โทร.06-2359-6556

นางคำพันธ์ หอยสังข์
ผู้อำนวยการกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่
โทร.099-489-5225

นายรุ่งศักดิ์ รักษ์ธรรม
ผู้อำนวยการกองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่
โทร.099-287-8735

นางสาวสุรีย์ แก้วทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่
โทร.089-2436261

Happy
Happy
50 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
50 %
Surprise
Surprise
0 %

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน