รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 01.png
นายประสงค์ จิตต์จำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 03.png
นางอาภากร สุขเนียม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 05.png
นายสมบัติ รู้แผน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 06.png
นายบุญเลี้ยง สวนลำใย
เลขานุการนายกรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่