จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 463
1 0

นายสมบัติ รู้แผน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่
โทร. 081-700-2389

นางอาภากร สุขเนียม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่
โทร. 091-886-9124

นายศิริ แสงเวช
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่
โทร. 089-084-0455

นางเฟื่องฟ้า สุทธิจินดา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่
โทร.081-556-5772

ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่

นางคำพันธ์ หอยสังข์
ผู้อำนวยการกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่
โทร.099-489-5225

ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่

นางสาวสุรีย์ แก้วทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่
โทร.089-2436261

Happy
Happy
50 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
50 %
Surprise
Surprise
0 %

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน