ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ของตำบลบ้านลี่ หมู่ที่ 2
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ของตำบลบ้านลี่ หมู่ที่ 2
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ของตำบลบ้านลี่ หมู่ที่ 4
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ของตำบลบ้านลี่ หมู่ที่ 4

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน