ติดต่อสอบถาม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่

หมู่ 3 ตำบลบ้านลี่ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220

โทรศัพท์.035-377-099

แฟกซ์ 035-333-812

www.banlee.go.th

E-Mail : admin@banlee.go.th

QR Code Scan

เว็บไซต์ อบต.บ้านลี่

ข่าวประกวดราคา อบต.บ้านลี่