โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบ…

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำหมู่ที่ ๓ และ ๔ ตำบลบ้านลี่

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันศุกร์ ที่ ๑๒ สิงห…

ประกาศ กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่

ประเภทที่ 1 บุคคลต้น…

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน