Category: ข่าวประกวดราคา

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัต แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

http://www.banlee.go…

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องCCTV หมู่ที่ ๑-๕ ตำบลบ้านลี่ อำเภอบางปะหัน (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำหมู่ที่ ๓ และ ๔ ตำบลบ้านลี่

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำหมู่ที่ ๓ และ ๔ ตำบลบ้านลี่

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๕ การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำหมู่ที่ ๓ และ ๔ ตำบลบ้านลี่

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน